Aikuinen lapsen turvallisen mediankäytön tukena

Medialaitteet ovat tänä päivänä hyvin tärkeitä ihmisille. Aikuiset ja nuoret tarvitsevat niitä moneen päivittäiseen asiaan. Lastenkin on hyvä harjoitella ja tutustua laitteisiin. Aikuisten on tärkeä miettiä, millainen laitteiden käyttö lapsilla tukee oikeasti heidän oppimistaan ja hyvinvointia. Aikuisten tulee myös huolehtia lasten turvallisuudesta, laitteiden sopivasta käyttöajasta ja laadukkaista sisällöistä. Lapset ottavat mallia medialaitteiden käytöstä läheisiltä aikuisilta.

Lasten huoltajilla ei välttämättä ole aina tietoa tai uskoa omaan osaamiseensa laitteiden maailmassa. Lasten kanssa työtä tekevillä ammattilaisilla on erinomainen tilaisuus toimia tiedonvälittäjinä, huoltajien itsetunnon kohottajina sekä huoltajien yhteisten keskustelutilaisuuksien luojana. Vanhempainilloissa voi sopia yhdessä ikärajoista kiinni pitämisestä tai sopivasta laitteiden käyttöajasta lapselle. Tiedottein voi kertoa viimeisintä tutkimustietoa esimerkiksi medialaitteiden turvallisesta käytöstä, koukuttavuudesta tai haitallisten sisältöjen vaikutuksista lapsen kehitykseen.

Jokainen aikuinen pystyy opettamaan turvallisuutta lapsille. 

Jokainen aikuinen pystyy opettamaan turvallisuutta lapsille. Aikuinen voi lukea sovellusten ja pelien ohjeet ja säätää turvalliset asetukset. Aikuinen voi valita lapsen ikätasolle sopivat rajoitukset sisältöön ja säätää laitteelle sopivan ruutuajan. Aikuinen voi opettaa lapselle, miten toimia tilanteessa, joka pelottaa tai tuntuu kurjalle. Jo avaamalla keskustelun, lapsi saa luvan puhua vaikeuksista ja huolista. Lisäksi lapsi saa viestin, että aikuiset osaavat auttaa, ja heidän puoleensa kannattaa kääntyä. 

Turvataidot pätevät myös älylaitteilla. Jos tilanne huolestuttaa, lasta voi kannustaa sanomaan ei, lähtemään pois laitteen luota tai sulkemaan se. On myös tärkeää kertoa asiasta luotettavalle aikuiselle.  

Lapsille on hyvä muistaa jutella myös myönteisistä asioista, sillä niitäkin toki on. Jos kaikki älylaitteisiin liittyvä on aikuiselle vain vastenmielistä, lapset eivät halua vaikeuksiensa hetkelläkään kuormittaa tällaista aikuista. Ollaan kiinnostuneita lapsen tekemisistä niin kasvokkaisessa kuin virtuaalisessakin maailmassa! Lapsia ei tule jättää selviämään omin päin ja kokemaan asioita kantapään kautta. Lapset ovat ennakkoluulottomia ja taitavia oppimaan uutta, mutta turvallisuutta ja omia oikeuksia, kuten suostumusta tai yksityisyyttä, he eivät voi osata ilman turvallisten aikuisten opastusta. 

Väestöliitto ja Mediamieli ovat laatineet yhdessä kirjeen pienten lasten huoltajille. Kirjeessä opastetaan medialaitteiden käytön alkuun turvallisesti.

Tutustu Väestöliiton ja Mediamielen tuottamaan huoltajien kirjeeseen turvallisesta mediankäytöstä.

Teksti: Henriikka Kangaskoski, kehotunnekasvatuksen asiantuntija / Väestöliitto ry
Kuva: Osmo Penna 

Jaa:

Sinua saattaa kiinnostaa